Είμαι η Φωκά Σταυρούλα. Εργάζομαι στο χώρο του ρούχου τρεις δεκαετίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής του ρούχου. Έχω απασχοληθεί σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες σε ατελιέ Υψηλής Ραπτικής, στην επιλογή των σχεδίων της κολεξιόν, των υφασμάτων, το σχεδιασμό και την κοπή πατρόν, την επιμέλεια της ραφής των δειγμάτων μέχρι την τελική τους μορφή, στο σχεδιασμό, την κοπή της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο της Ραφής.

Παράλληλα με την εργασία μου στον επαγγελματικό τομέα το 1992 άρχισα την ενασχόλησή μου με την εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ξεκίνησα σαν επιμορφώτρια στην Λαϊκή Επιμόρφωση (Ν.Ε.Λ.Ε).

Το 1993 εκπαιδεύτηκα σε ένα σεμινάριο 400 ωρών στο πλαίσιο του Διακρατικού Κοινοτικού Προγράμματος EUROFORM – ΕΡΜΗΣ με θέμα: « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης». Μετά από αξιολόγηση μέσα από παρουσιάσεις μαθημάτων στο τέλος του προγράμματος έλαβα το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Ικανότητας στην εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας. Οι φορείς υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος ήταν : ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ), ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ) και AMU CENTER (αντίστοιχος ΟΑΕΔ ) της Δανίας.

Άρχισα πλέον να βλέπω πιο ουσιαστικά την συμμετοχή μου στην εκπαίδευση. Διαπίστωσα ότι το κομμάτι του σχεδιασμού πατρόν χρειαζόταν να είναι ευέλικτο (απλό).

Αφού μελέτησα τα συστήματα σχεδιασμού και κοπής πατρόν που διδάσκονται στην Ελλάδα, κωδικοποίησα τα βασικά σημεία και απλοποίησα τον τρόπο σχεδιασμού πατρόν, χωρίς πολύπλοκες αριθμητικές πράξεις. Προέκυψε έτσι ένα ευκολόχρηστο και λειτουργικό για το σπουδαστή σύστημα σχεδιασμού πατρόν, που δίνει μετά από σωστή καθοδήγηση άμεσα αποτελέσματα.

Συνδυάζοντας παράλληλα τον βιοτεχνικό με τον παραδοσιακό (της μοδίστρας) τρόπο ραφής ενός ρούχου παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά (χωρίς περιορισμούς ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης) να έχει ένα ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα. Αποδεδειγμένα αυτή η μέθοδος Σχεδιασμού πατρόν , Κοπής και Ραφής του ρούχου είναι αποτελεσματική γιατί έχει διδαχθεί σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων όπου συμμετείχαν γυναίκες άνεργες ηλικίας 18 έως 55 χρόνων χωρίς καμία γνώση του αντικειμένου και στο τέλος του προγράμματος σχεδίαζαν πατρόν, έκοβαν, έραβαν και φορούσαν τα ρούχα που ετοίμαζαν.

Ο διαφορετικός αυτός τρόπος προσέγγισης όλης της διαδικασίας σχεδιασμού, κοπής και ραφής του ρούχου δίνει την δυνατότητα στον καταρτιζόμενο (απελευθερώνοντάς τον από τα στερεότυπα) σε λίγο χρόνο να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

Από το 1994 έως 2004 έχω εργασθεί ως εκπαιδευτικός στα ΙΕΚ Αιγάλεω, Γαλατσίου

και Γλυφάδας στην ειδικότητα Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας.

Από το 1997 έως 2002 στον ΟΑΕΔ στα ΤΕΕ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτήρια) και ΚΕΚ

(Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Από το 1998 έως 1999 συμμετείχα στην Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων για τις εξετάσεις

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας, που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΕΕΚ στις 6 Ιουν 1998, 21 Νοε 1998 και 6 Ιουν 1999.

Από το 1993 έως 2007 συνεργάστηκα με ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) για

την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων στο έτοιμο ένδυμα.

Η συνεργασία αφορούσε:

- Την προετοιμασία των προτάσεων για την ανάληψη των προγραμμάτων.

- Τον σχεδιασμό των αναληφθέντων προγραμμάτων.

- Τις εισηγήσεις (μαθήματα).

- Τη συγγραφή των σχετικών εκπαιδευτικών σημειώσεων.

- Το συντονισμό της πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευομένων στα προγράμματα και

- Την προετοιμασία και τον συντονισμό της ομάδας των Εκπαιδευτών/τριών των προγραμμάτων.

Το 2003 ήμουν βασικός παράγοντας (συντελεστής) της τετραμελούς ομάδας για την συγγραφή του σχολικού Εγχειριδίου για το Υπουργείο Παιδείας, «Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (πατρόν) ΙΙ» του τομέα Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης , του 2ου κύκλου σπουδών.

Από το 2007 έως το 2008 συμμετείχα ως εμπειρογνώμονας / εκπρόσωπος ΓΣΕΕ στην μελέτη και ολοκλήρωση του επαγγελματικού περιγράμματος «Ράπτης – Ράπτρια» – το συντονισμό του οποίου είχε το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – κατά την διαδικασία πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης).

Το 2009 συμμετείχα ως εμπειρογνώμονας στη μελέτη και ολοκλήρωση του Επαγγελματικού περιγράμματος «Τεχνίτης Σχεδιασμού και Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος».

Το 2010 εργάστηκα ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕ01.22 Κοπτικής – Ραπτικής – Κλωστοϋφαντουργίας σε Τεχνικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και

Είμαι εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ και του ΕΚΕΠΙΣ.

Η διδακτική μου εμπειρία είναι πέραν των 10.000 (δέκα χιλιάδων) διδακτικών ωρών . Τα μαθήματα και ενότητες που έχω διδάξει είναι:

 1. Εφαρμοσμένη Κοπτική (πατρόν)
 2. Εφαρμοσμένη Ραπτική.
 3. Προσομοίωση Επαγγελματικής Διαδικασίας
 4. Σχέδιο Υφάσματος – Χρώμα
 5. Έτοιμο Ένδυμα – Παραγγελία
 6. Υφασματολογία
 7. Χρωματολογία
 8. Μεγεθύνσεις
 9. Τεχνικό Σχέδιο
 10. Τεχνικές Εφαρμογής Πατρόν
 11. Τεχνικές Κοπής Υφάσματος
 12. Τεχνικές Συναρμολόγησης Ενδύματος
 13. Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος – Ενδύματος.

Παράλληλα με την επαγγελματική και εκπαιδευτική δραστηριότητα φρόντιζα να βελτιώνω τις γνώσεις μου στο αντικείμενο.

Το 1994 (10/6/1994 έως 31/7/1994) είχα συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Χρωματική Ανάλυση – Σύμβουλοι Εμφάνισης» διάρκειας 120 ωρών, που διοργανώθηκε από το ΚΕΣ (Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών) ΕΛΚΕΣΩΜΑ στην ΑΘΗΝΑ.

Απόκτησα επιπλέον γνώσεις για τα χρώματα και την χρήση των συνδυασμών των στα ρούχα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την προαναφερθείσα εμπειρία σε επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο προς το παρόν υλοποιώ Προγράμματα και Σεμινάρια σε δικό μου χώρο καθημερινά, από Δευτέρα έως και Σάββατο.

Χρησιμοποιώ την δική μου Μέθοδο απλοποίησης σχεδιασμού Πατρόν καθώς και τεχνικές Κοπής και Ραφής του ρούχου για άμεσα αποτελέσματα.-

   

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 5 επισκέπτες και κανένα μέλος

145857
(Since28Apr2012) ... &. ..Το "ip" σου είναι το ... 3.235.20.185
© Foka's styling